KONEKTATUZ

ERALDATZEKO

Lotailuak gara. Pertsonak konektatzen ditugu. Eta erakundeak. Eta aldaketa eragiten duten ideiak.

Komunikazio-agentzia bat gara? Bai, hori ere bai.

Beharrak eta irtenbideak konektatzen ditugu. Errespetu eta jakinminetik begiratzen dugu. Ezagutza eta intuiziotik lan egiten dugu. Eta esperientziatik iristen gara emaitzetara.

Linking Ideas gara.